Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017

Tehdään Helsingistä armollinen kaupunki! Armollisessa kaupungissa jokaisen on hyvä ja turvallista elää. Armollisessa kaupungissa kaikista pidetään huolta. Armollisessa kaupungissa jokaisella on yhtäläiset oikeudet hyvään elämään – riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, asuinpaikasta tai varallisuudesta.

Vaaliteemat

Varhaiskasvatus, ennaltaehkäisevä lastensuojelu, eriarvoistumisen ehkäiseminen

Kärkiteemani kuntavaaleissa on lapsiperheiden eriarvoistumisen ja lapsuudessa alkavan huono-osaisuuden ennaltaehkäiseminen. Tärkeimpiä keinoja tähän ovat ainakin:
– kaikkien lasten oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen vanhempien tilanteesta riippumatta
– inhimillisen kokoiset päiväkotiryhmät ja oppilasryhmät kouluissa, mahdollisuus erityiseen tukeen
– panostaminen lastensuojelun ennaltaehkäiseviin avohuollon tukitoimiin ja lapsiperheiden varhaiseen tukeen yhteistyössä koulujen oppilashuollon sekä neuvoloiden kanssa
– pienituloisten perheiden lapsille mahdollisuus kohtuuhintaiseen tai tuettuun harrastamiseen omalla asuinalueella tai lähiseudulla
– kaikkien asuinalueiden ja lähiöiden tasapuolinen kehittäminen viihtyisiksi ja turvallisiksi paikoiksi asua.

Share This